Ziwa victoria ni chanzo cha maji kikubwa kinachotegemewa na wakazi wa mji wa Mwanza